Health/Raymedy

Wat is een Health/Raymedy behandeling?

Bij een Health behandeling wordt gebruik gemaakt van een methode die oorspronkelijk ontwikkeld is voor de ruimtevaart, ten bate van de gezondheid van astronauten in de ruimte. De wetenschappelijke achtergrond wordt geleverd door de uitgangspunten van de traditionele Chinese geneeskunde en de ayurveda, waarbij de mens als één geheel beschouwd wordt.

Vanuit een oosterse visie spelen onze meridianen, ofwel onze ‘natuurlijke energierivieren’, een grote rol bij de energieverdeling in ons lichaam. Door allerlei oorzaken kunnen daarin blokkades ontstaan waardoor de energiestroom niet meer vloeiend is. De balans in ons lichaam wordt verstoord en er ontstaan uiteindelijk klachten die emotioneel of lichamelijk van aard kunnen zijn.

Een Health/Raymedy behandeling richt zich op het herstel van de balans in het lichaam

In een behandeling wordt allereerst de energiebalans van alle meridianen gemeten. Dit gebeurt met een meetpen welke gekoppeld is aan een PC en die gehouden wordt op de uiteinden van de meridianen in de vingers en tenen. Eventuele verstoringen, welke de oorzaak kunnen zijn van lichamelijke of emotionele klachten, worden meteen zichtbaar en getoond in een grafiek. Je krijgt hierdoor meteen inzicht in je vitaliteit.water

Aan de hand van deze resultaten wordt direct een behandeling ingezet om de energiehuishouding te verbeteren. Er worden licht- en geluidsfrequenties, welke via wetenschappelijk onderzoek zijn samengesteld, aan het lichaam aangeboden. Hierdoor komt het lichaam meer in een harmonische trilling en dus haar oorspronkelijke gezonde toestand terecht. Een behandeling is erop gericht het zelfhelend vermogen van het lichaam te activeren. In slechts 1 sessie kun je op deze manier al een grote stap voorwaarts maken.

Een Health/Raymedy-sessie stimuleert het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Hierdoor verbetert de gezondheid en kunnen klachten verminderen of verdwijnen. Bijzonder is de combinatie tussen fysieke en emotionele thema’s. De kern wordt zichtbaar waardoor je de echte oorzaak in plaats van de symptomen behandelt.

Dit alles gebeurt op een volkomen veilige en pijnloze manier. Het is een unieke en uiterst effectieve manier om grote verbeteringen in iemands kwaliteit van leven te brengen

Voor wie is een Health/Raymedy behandeling aan te raden?

Bij vele klachten, aandoeningen en diagnoses. Voorbeeldenklachten waarvoor de gebruikte methode geschikt is: burn-out, darmproblematiek, allergieën, (winter)depressies, ziekte van Lyme, whiplash, migraine, overgangsklachten, stress-gerelateerde aandoeningen, (lage) rugpijn, pijnsyndromen, littekens, herstel na breuken, operaties,herstel na ongevallen en chronische aandoeningen. Deze lijst is verre van compleet.

Ook als er geen volledige genezing optreedt dan wordt toch dikwijls de kwaliteit van leven sterk verbeterd. Doordat het een pijnloze, simpel uit te voeren therapie is, is hij ook bij uitstek geschikt voor kinderen. De methode wordt ook succesvol ingezet bij kinderen met bijvoorbeeld ADHD, PDD-NOS en overige autistisch gerelateerde aandoeningen.

Daarnaast is een behandeling zeer geschikt voor preventie ter voorkoming van klachten. Dit door vroegtijdig verstoringen op te sporen en op te heffen, zelfs voordat deze zichtbaar worden in de vorm van klachten.