Een holistische visie

Vanuit een holistische visie wordt de mens als één geheel beschouwd, waarbij lichaam en geest onlosmakelijk verbonden zijn. Ons lichaam is een spiegel van wat er binnen afspeelt en andersom. In een gezond lichaam kan energie vrij stromen. Door allerlei oorzaken kan deze stroming blokkeren en raakt de energie uit balans.

Iedere ervaring, gedachte of emotie geeft een reactie in het lichaam. Kijk maar eens wat er gebeurt wanneer je heel boos bent.  ‘Kolkt’ je lichaam dan niet van woede? Hartkloppingen, een versnelde ademhaling, verandering van kleur in je gezicht, een gespannen gevoel in je buik; het zijn allemaal voorbeelden van het feit dat ons lichaam ons gevoelsleven weerspiegelt. Andersom heeft ons lichaam weer invloed op onze manier van denken. Met een vermoeid lichaam bijvoorbeeld, kijken we anders tegen de wereld aan dan met een ontspannen lichaam.

Ieder mens heeft een natuurlijk zelfhelend vermogen. Ziek zijn is in een holistische visie, een poging van het lichaam om aandacht te vragen voor gevoelens, ervaringen en emoties die we hebben genegeerd of weggestopt. Door allerlei oorzaken is de energiestroom geblokkeerd geraakt. We kunnen de ziektesymptomen regulier-medisch behandelen, maar vanuit een holistische visie is dat niet het enige waar het lichaam om vraagt. Door aan de slag gaan met de kern en de energiestroom pakken we tevens de oorzaak aan.

In het geval van ernstige ziekten of klachten of een vermoeden daarvan, is het dringend aan te bevelen om ook altijd gebruik te maken van een reguliere medische diagnose of verzorging.

Preventieschelp

Vanuit een holistische visie is ziekte een poging van het lichaam om aandacht te vragen voor hetgeen we ‘weggestopt’ hebben. Energiestromen in het lichaam zijn dan door allerlei oorzaken geblokkeerd. Voordat er lichamelijke klachten optreden is deze energieverstoring meestal al lang in het lichaam aanwezig. Met behulp van een healthbehandeling kunnen deze energieverstoringen zichtbaar gemaakt worden en vroegtijdig opgeheven worden, zelfs voordat deze als klachten zichtbaar worden.